شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢

هیچ چیز قابل قبول نیست!

کلمات کلیدی :سیاره کتاب

تنها چیزی که شاید بتواند اندکی کتاب نخواندن یک کتاب خوان را توجیه کند...

نه، هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز نمی تواند کتاب نخواندن یک کتابخوان را توجیه کند، حتی زیادبودن کتاب های خوبی که جلویش رویش هستند! 

مجله