شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢

عبرت از گذشته ها

کلمات کلیدی :سیاست و خیمه شب بازی، سید خندان

می خواستم این لینک را قبل از انتخابات بگذارم (زمانی که هنوز تصمیمم برای رای دادن قطعی نبود) اما بعد گفتم بگذارمش برای بعد...


+امیدوارم هرچه زودتر دوسید بزرگوارمان را دوباره در متن جامعه ببینیم... دل من یکی که، برای روزهایی که در فضا، روزنه ای وجود داشت، تنگ شده است... امیدوارم میرمان، رئیس جمهور دربندمان را زودتر ببینیم... و همه دیگر زندانیانی که برای گرفتن حقشان حتی نفس کشیدن را از خود دریغ کردند...

http://www.khatami.ir/fa/news/910.html 

مجله