شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢

ارغوان، شعری خونبار

کلمات کلیدی :سربی سرد سپیده دم

چشمانش تاول زده اند، چشمانی که آن قدر آرام و پاک بودند... فرزندش را دیروقتی است که از این شهر برده اند و او حتی نمی داند بر روی کدامین خاک، آسمان های ابری اش را بباراند تا شاید، شاید، چرک تاول هایش خارج شوند.


مادرم، ببار، اما بدان که این اشک ها، گلهای ارغوانی می رویاند که هرکدام سالها بعد، باز با سرخی شان، زمین تشنه به خون را، سیراب می کنند.
مادرم، دردت به جان، ببار، اما ننال.


«ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند.» 

مجله