شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢

زندگی‌نامه انسان

کلمات کلیدی :شعر، هوشنگ ابتهاج، سایه

نه ، هراسی نیست

من هزاران بار

تیرباران شده ام

و هزاران بار

دل ِ زیبای مرا از دار آویخته اند

و هزاران بار

با شهیدان ِ تمام ِ تاریخ

خون ِ جوشان ِ مرا

به زمین ریخته اند

سرگذشت ِ دل ِ من

زندگی نامه ی انسان است

که لبش دوخته اند

زنده اش سوخته اند

و به دارش زده اند...

شاعر: هوشنگ ابتهاج

 

+این، سرگذشت دل من، دل ما، دل انسان است. 

مجله