شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢

شوق رهایی

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی

کرمی در پیله هستیم

و شوقمان به "آن لحظه" از هرچیز بالاتر است،

آن لحظه ای که چشم ها به روی پیله دنیا بسته می شوند...

می ارزد که ثانیه ها را شمرد برای طلوع آفتاب...

یعنی از یک کرم، تنها این کار شایسته است...

انتظار برای لحظه پروانه شدن!

شوق آن لحظه، گاهی آنقدر زیاد است که پیش از موعد پیله را می درانی و به جای یک پروانه، چیزی که از تو به جا می ماند، یک حشره ضعیف چروکیده است. 

مجله