شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢

سوار عنان گسسته

کلمات کلیدی :شعر، حافظ

دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد
بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

+داشتم غزلی از حافظ با مطلع "ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر/ بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر" رو می خوندم، رسیدم به این بیت بالا. اومدم از حافظ تعریف کنم، دیدم حضرتش بهتر این کار رو کرده:
حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان
این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

+یعنی اگر فارسی بلد نبودم و فقط یک ذره از شیرینی خواندن حافظ رو می دونستم (فهمیدنش که به ما نرسد)، با شوق یاد می گرفتم. 

مجله