شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢

فرو می رود...

کلمات کلیدی :قاب تصویر

هیچ چیز آنچه به نظر می رسد نیست... شاید هیچ وقت هم نشود فهمید که ذات هرچیز چیست! 

مجله