شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱

غشصب

کلمات کلیدی :شر های من، من و تنهایی

تق- تق- تق-
در بازار مسگران...
تنها یک مغازه باز است: زمان...
و او تنها بر روی یک دیگ مشغول است: گذر
دیگران، سالهاست که مغازه هایشان را تعطیل
و در گورهایشان خفته اند...
تق- تق- تق-
برای چندمین بار است که کار این دیگ را تمام می کند، زمان؟
خفتگان در خواب گویند: غشصب...
تق- تق- تق-

 

+خوش به حال بچه مار 

مجله