شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱

مستان سلامت می کنند

کلمات کلیدی :شعر، مولوی، سید خندان

رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند
مستی ز جامت می کنند مستان سلامت می کنند
:
:
:
ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا
وی شاه طراران بیا مستان سلامت می کنند
:
:
:
آن جا که یک باخویش نیست یک مست آن جا بیش نیست
آن جا طریق و کیش نیست مستان سلامت می کنند
:
:
:
آن دام آدم را بگو آن جان و همدم را بگو
وان سر خضرا را بگو مستان سلامت می کنند 

مجله