شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱

مردمانِ در سایه، بی سایه!

کلمات کلیدی :

سایه
تنها آن دم معلوم است
که در نور باشی...

چه خوشیم که در دنیای سایه ها ایستاده ایم
و خوشیم که سایه ای نداریم.

+از قدیم گفته اند دیکته نانوشته، غلط ندارد!


 

مجله