شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱

خرمن پروانه

کلمات کلیدی :شعر، حافظ

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند


 

مجله