شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
ن : م.رجبی

آفتاب عمر

کلمات کلیدی :شعر، عماد خراسانی، قاب تصویر

آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد
لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت


 

مجله