شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱

کار صواب...

کلمات کلیدی :شعر، حافظ

روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
زنهار، کاسه سر ما پرشراب کن
کار صواب، باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن 

مجله