شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱

مذهب یعنی راه

کلمات کلیدی :علی شریعتی، اسلام

+چیزی که به درد دنیا نمی خورد، هیچ وقت به درد آخرت نمی خورد. این قانون کلی است و از هم سوا نیست: "الدنیا مزرعه الآخره"، چیزی از آخرت شروع نمی شود، آخرت انعکاس آن اعمال منطقی و جبری است که در زندگی کرده ایم؛ آخرت را خودمان می سازیم؛ جامعه ای که در این دنیا جاهل است در آن دنیا هم جاهل است. کسی که در این دنیا کور است، در آن دنیا کور از قبر مبعوث می شود. جامعه اش هم همین جور است، ملتش هم همین جور است، قومش هم همین جور است. صفحه 287

 

+معنای مذهب در اسلام روشن است: مذهب یعنی راه، یعنی محل رفتن؛ مذهب هدف نیست، راه و وسیله است. تمام این بدبختی جامعه های مذهبی که می بینیم مذهب دارند و هیچ ندارند، به خاطر این است که مذهب را هدف کرده اند، و برای همین است که مذهب عامل بدبختی شده. اگر برای شما جاده فقط محل رفتن باشد، این جاده شما را به مقصدتان، به هدفتان (مثلا تهران) می رساند... و اگر گُلکاریش بکنید، آسفالتش بکنید، تزئینش بکنید، هی به آن بپردازید، هی به آن بپردازید، روی آن قدم بزنید، هی بالا بروید، پایین بیایید، ده هزار نسل روی این جاده کار بکنید، جاده پرست بشوید و معتقد به جاده بشوید، تازه یک قدم از جایتان هم تکان نمی خورید. مذهب هست و به هیچ دردی نمی خورد، یعنی همین. صفحات 520 و 521

 

+کتاب میعاد با ابراهیم، یک کتاب کامل است: هم حج شناسی است، هم اسلام شناسی، و هم شریعتی شناسی. این فایل، گزیده انتخابی من است از این کتاب. امیدوارم این گزیده به کار کسانی که می خواهند از شریعتی چیزی بیشتر از چند جمله قشنگ، و از اسلام چیزی به جز ظواهر اعمال را ببینند، بیاید.

http://www.mediafire.com/?6r2b1w02ohd0ux4 

مجله