شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱

شانه بر زلف سخن

کلمات کلیدی :شعر، حافظ

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع

آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

:

:

:

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند 

مجله