شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱

می میریم یا مرده ایم؟

کلمات کلیدی :من و تنهایی

- راست تر ازین چیست که همه می میریم؟

- اینکه همه زنده ایم.

- بالاخره که می میریم.

- تو از الآن مرده ای، وقتی زندگیت را فروخته ای و مرگ را خریده ای.

از گفت و گوهای من و تنهایی 

مجله