شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱

این همه، از برای پاکت است

کلمات کلیدی :شعر، عباس صادقی زرینی

با اینکه نرفته در کتش می خواند

به خاطر پول ژاکتش می خواند

از نیت هر کسی خدا با خبر است

مداح برای پاکتش می خواند

عباس صادقی 

مجله