شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٩ دی ۱۳٩۱

از نوشتن و خواندن

کلمات کلیدی :

...نوشتن، جاری کردن احساسات، خشم ها، تنفرها، عشق ها، و اتفاقات بر روی صفحاتی است که رام و آرام و صلح‌آور، زهر های تنت را می گیرند یا لحظه های زندگیت را دقیق تر از هر چشم و هر ثبت‌کننده ای، در اعماق سفیدیشان، دفن می کنند.
نوشتن برای من یعنی این.

...اما خواندن. چگونه صادق ترین و صمیمی ترین دوستم را معرفی کنم؟ نمی توانم. او بس پاک و زلالی به همراه دارد که دوست دارم همه لحظه هایم را بخوانم...
دوست دارم بخوانم و بخوانم و بخوانم و بمیرم...
...حیف که زمان، این صاحب‌هتل دنیا، چندان با این صمیمانه‌ترین دوست همراهی نمی کند. چه حیف که مرا و دوستم را در چشم مسافرین دیگر، چون دو ژنده پوش ولگرد نشان داده است. حیف که سایرین نمی دانند چه لذتی می بریم ما، از عشقبازی با یکدیگر. وه، که چه لذتی دارد... 

مجله