شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱

از نبودن ها، نبودن ها!

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

چه نبودن ها، نبودن ها

دل من خسته شد از دلتنگی

و علف های بلندی که

به درازای یک قرن

به درازای یک عمر

زیر پاهایم

نغمه نامدنت می خوانند.

 

کاش می دانستی

دل من یک قرن است

شوق یک لحظه نگاهت را

در دلش کاشته است

این علف های هرز

این علف های زمان

فرصت رویش از این دانه

دانه خفته به خاک

بگرفتند.

+دل من تنگِ تنگ در آغوش گرفتن های دل توست.

 

++1391/07/24 دانشکده ادبیات شهیدبهشتی 

مجله