شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱

دور باطل کلید و قفل

کلمات کلیدی :قاب تصویر، مطایبات فلسفی

هروقت کلیدی برای رسیدن به موفقیت پیدا کردم...یک نفر قفل را عوض کرد.
یکی از دوستان گفت: پس بگرد شاه کلید رو پیدا کن...
 
منم گفتم: دنبالشم، به شدت.


 

مجله