شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱

تو تَرَک داده ای آخر شیشه جان مرا

کلمات کلیدی :شر های من، عشق

کاش آن یار جفا پیشه تو
آن قدر بر دل سنگت
بزند تیشه دمادم
تا ترک بردارد.

و تو احساس کنی
لااقل اندکی از دردی که
با ترک دادن این
شیشه نازک حساس دلم
به وجودم آمیخت.

1391-06-15، 02:30 بامداد.

+من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی؟


 

مجله