شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱

پیامک هایی با مضمون شریعتی

کلمات کلیدی :علی شریعتی، سارا شریعتی

پیام سوسن شریعتی (فرزند دکتر علی شریعتی) در مورد پیامکهائی با مضمون شریعتی که چند وقتی‌ست گسترده شده این است: شریعتی چه اسطوره باشد و این پیامک‌ها به قصد شکستش ارسال می‌شود، چه دست‌های پنهان دست‌اندرکار توطئه‌ای به قصد تخریب آدم محبوب و معتبری باشند، هر دو مبارک است! در شق اول باید خوشحال بود که بار دیگر شریعتی بهانه‌ای شده است برای برداشتن گامی به سوی گسترش فرهنگ تساهل و بردباری. در شق دوم معلوم می‌شود که شریعتی تهدیدی ست جدی و باید بدلش ساخت به موضوع خنده. شریعتی در این میان، اگر اسطوره نباشد که خب با این طنزها نمی شکند و اگر هم اسطوره باشد که با این توطئه‌ها اسطوره را نمی‌شود سرنگون کرد . بگذارید حالشان را بکنند : نسل جوان باشد یا دست‌های پنهان... 

مجله