شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱

This loop repeat and repeat and repeat

کلمات کلیدی :

While (Iranian_historical_mind ==false){
Repeat this conversation{
-بابا، اینا دیگه شورش رو درآوردن. اینجوری که نمی شه، باید یه کاری کرد.
-آقاجان، دعا کن کار از اینی که هست بدتر نشه.
-مگه از این بدتر هم می شه؟
-بله، مگه نشنیدی؟ می گن خری گیرت بیاد که یاد خر اولت کنی.
-راست می گی، خدا کنه بد، بدتر نشه.
}

}

Caution: This program is running for 59 years. Danger of exploding.

  

مجله