شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱

در خدمت ارسطو

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی

ارسطو را گفتند: ادب از که آموخته ای؟

 

گفت: من کجام شبیه لقمانه؟ 

مجله