شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸

 

کلمات کلیدی :

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی

-------------------------------------------------------

یا علی ذاتت ثبوت قل هوالله احد

نام تو نقش نگین امر الله الصــــمد

لم یلد ازمادر گیتی و لم یولد چو تو

 لم یکن بعد ازنبی مثلت له کفوا احد

----------------------------------------------------------------------

فردا تولد کسیه که ما یعنی شیعه اش هستیم، ولی هرکدوم ما واقعا چند درصد علوی هستیم؟

-------------------------------------------------------

نکته بی ربط: تولد من از لحاظ قمری، 14 رجبه، فامیلم هم رجبیه ولی وقتی نگاه می کنم، می بینم اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو، چقدر از رجب و رجبی بودن دورم..........

خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه... 

مجله