شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱

تن ا قض

کلمات کلیدی :

تنها و تنها دو اجبار وجود دارد. به جز این دو، بقیه ساختگی و تحمیلی است:

دومین اجبار، آن است که:

انسان ها مجبور هستند به مرگ و مردن.

اولین اجبار، این است که:

انسان ها مجبور هستند به زندگی.

 

شاید بخواهید بحث کنید (که نمی کنید)، شاید بخواهید چیزهای دیگری بگویید (که نمی گویید)، اما لطفا این بین خودمان بماند:

ما انسان ها را از خاک نیافریده اند.

از گلی آفریده اند بسیار بدبو.

و آن گاه بهترین ها را در آن دمیده اند.

 

و این چنین، هزار تضاد و تناقض پیدا شد، در سرشت ما موجوداتِ انسانی. 

مجله