شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱

یک چیز سیاه

کلمات کلیدی :

یک چیز سیاه. یک چیز سیاه لزج. درست در دلم. در عمق دلم بود، و من نمی دانستم. آب می دادم به خاک دلم، و این چیز سیاه،‌ بزرگ می شد در خاک دلم.

امروز، جوانه زد. به اندازه یک دانه لوبیاست، ولی از الآن کلی برای خودش جا می طلبد... انقدر که آن یک خورده "اجتماع" بودن را هم می خواهد اضافه کند به مِلک "تنهایی". خواستم تا زیاد بزرگ نشده، لهش کنم، اما دلم نیامد. آخر، خودم هم چیزی جز یک چیز سیاه نبودم.

خدا به خیر کند، اما از الآن حس می کنم تمام شیره خاک دلم را کشیده است. شما کودفروشی خوب سراغ ندارید؟ 

مجله