شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠

این روزها که می گذرد...

کلمات کلیدی :

 

حال و روزمان، خیلی وقت است که شده مثل خیابان های یزد در ساعت 9 شب. خدایا، خودت نوری، خودت شوری، برایمان بفرست... 

مجله