شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠

یک شباهت دوست داشتنی عجیب

کلمات کلیدی :

پشت سر هم مطلب گذاشتن را دوست ندارم. ولی بازی روزگار این شد که امروز که دو پست گذاشتم، مطلبی دیگر هم دیدم بسیار مرتبط با بخشی از تفکر داستانیم، پستی که در چند روز گذشته نوشتم، و پستی که امیرحسین مجری نوشته. اگر آن دو را خوانده اید، می فهمید چه میگویم، اگر هم نخوانده اید، عیبی ندارد، از عکس لذت ببرید. 

مجله