شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا...

کلمات کلیدی :

 

بی خود نیست که می گن اگر ثروتمندان حقی از فقیران را که در سفره خودشان است به آنها بدهند، در زمین فقیری باقی نمی ماند... 

مجله