شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠

چه خوشبختیم ما، که محمد، متولد شده است

کلمات کلیدی :

"و در کتاب زبور نیز ذکر کردیم که زمین سرانجام، به بندگان صالح خواهد رسید.

و این پیام آشکاری است برای آنان که خدا را عبادت میکنند.

و تو را –ای محمد- تنها به این دلیل فرستادیم، که رحمتی برای همه جهانیان باشی."

 

"از طرف ما رسولی بر شما فرستاده شده است که همنوع خودتان است،

رنج های شما برای او سخت و گران است،

و اصرار به هدایت شما دارد،

و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است."

 

امروز سالروز تولد پیام آور مهر و رحمت است...امید که یک روز مهربانی این پیام آور خدا و سایر فرستادگانش، بر دل ما هم بتابد، و باعث شود تا با همه آفریدگان، رئوف و مهربان باشیم...

کجایی ای محمد، که امروز از اسلامت چهره ای زشت و خشن به ما می نمایانند و فراموش کرده اند که تو، از این دنیا سه چیز را دوست می داشتی: زن، نماز، بوی خوش...چه این هر سه، تو را به خدایت که واحد و یکتاست، نزدیک می کردند.

 

سالروز تولد امام جعفر صادق نیز مبارک...امامی که علم آموزترین بود و در زمانه جنگ های خونین بر سر قدرت، به تدریس علم پرداخت و به کسانی که می خواهند به دنبالش قدم بردارند فهماند که برای رسیدن به خدا، باید علوم زمینی را نیز شناخت...تنها نباید "او" را فراموش کرد...او که مهربان ترین است...او که خداست. 

مجله