شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠

به پایان می رسیم آخر

کلمات کلیدی :

تو خواب سرسبز ریشه بودی

بهار فردای بیشه بودی

در ابتدای همیشه بودی

و لی به پایان رسیدی آخر 

مجله