شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
ن : م.رجبی

وقت آن نیست که پند بگیرم؟

کلمات کلیدی :

بهشتیان‌، در حالی که در باغ های بهشتی از نعمت ها بهره می برند،

از مجرمان می‌پرسند:

چه چیز شما را در این آتش سوزان افکند؟

آنها پاسخ می دهند: "ما از نمازگزاران نبودیم؛

                              و غذای مسکینان را فراهم نمی کردیم؛

                              و با اهل باطل و بیهوده‌گویان وقت را به بطالت می‌گذراندیم؛

                              و روز جزا را دروغ می پنداشتیم؛

                              تا آنکه مردیم و حقیقت را دیدیم."

پس در آن روز شفاعت شافعان برای آنان پذیرفته نمی شود...

آیا با دانستن این مطلب باز هم از یادآوری آن روز می گریزند؟

مانند گورخرانی که از مقابل شیر درنده می گریزد؟

یا شاید هر یک از آنها می خواهند که کتابی برآنان نازل شود؟

خیر، آنان هیچ ترسی از روز آخرت ندارند؛

و این مطالب را تنها برای پند و یادآوری بیان می کنیم، نه چیزی دیگر.

پس هر کس می‌خواهد، پندبگیرد؛

و پند نمی گیرد کسی، مگر آن که خدا بخواهد...

خدایی که اهل تقوی و بخشایش است.

 

مدثر. 40 تا 56. 

مجله