شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠

واقعا کجاست بامی بلند؟

کلمات کلیدی :

کجاست بام بلندی؟
و نردبام بلندی؟
که بر شود و بماند بلند بر سر دنیا
و بر شوی و بمانی برآن و نعره برآری:
"هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت."
                         منصور اوجی


 

مجله