شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠

دلم می خواهد

کلمات کلیدی :

دلم می خواهد بنشینم

بخوانم

         بخوانم

                  بخوانم

و بمیرم

-چنان خواندنی که همه قصه های روح را خوانده باشم.

-چنان خواندنی که آنچه را در حروف -و حتی در اعداد- نمی گنجند، خوانده باشم.

-چنان خواندنی که آنچه را ماده بیان نمی کند، خوانده باشم.

و چنان مردنی که سرراست ترین مسیر را داشته باشد، تا او

او که مولا و سرور همه چیز است

او که همه چیز است 

مجله