شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
ن : م.رجبی

یزیدیان سالهاست که صف‌آرایی کرده اند

کلمات کلیدی :

باده ها در دست گیریم
نعره ها بر حنجره فریاد داریم:
کِای دنیا
و همه آنان که به دنبالت...
اگر یک روز مانده باشد که به سرآیی
ما جام خود را می نوشیم
و قهقه مان
گوشت را کر خواهد کرد...
ای دنیا...
از ما صدای ترس نخواهی شنید
- حتی اگر دلهامان در زنجیر،
و یارانمان صید نخجیرت باشند؛
حتی اگر کاشانه چندروزمان در آتش
و نزدیکانمان به اسیری رفته باشند -
از ما هیچ نخواهی شنید
جز اینکه ما مستیم از سرگرانی پیش تو
و سرافکندگی پیش "او"
"او"یی که به آن توکل داریم
و به "او"یش امید

حال تو همه نیروهای شیطانی‌ات
جهل و فریب و حبس و ریا
و قتل
را "بسیج" کن...

چون جهان از آنِ ماست
-----------------------------------------------
محرم سال 61 هجری را وا نهیم...حسین در این زمانه هم، همراه می طلبد.
محرم سال های 90 تسلیت باد.


 

مجله