شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
ن : م.رجبی

تقابل انسان و طبیعت

کلمات کلیدی :

باور می کنیم که ما انسان ها، به اندازه این کودک، در مقابل طبیعت بی دفاع هستیم؟ 

مجله