شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸

تقابل انسان و طبیعت

کلمات کلیدی :

باور می کنیم که ما انسان ها، به اندازه این کودک، در مقابل طبیعت بی دفاع هستیم؟ 

مجله