شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

بهجت هم رفت...

کلمات کلیدی :

حی بودنشان برای ما فرجت بود

                                           گفتار متینشان چو دل حجت بود

از فاضل دین، محروم شدیم و نشدیم

                                           آدم، که برفت آنکه مان بهجت بود 

مجله