شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠

آنچه نداریم

کلمات کلیدی :

انسان ما حصل آنچه دارد نیست،

مجموع چیزهاییست که ندارد؛

که هنوز ندارد.

که هنوز ندارد و می خواهد داشته باشد.

و برای این خواستن، تلاش می کند.

 

جمله ای از ژان پل سارتر در مقدمه ای بر  خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر 

مجله