شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠

بوی میهمانی

کلمات کلیدی :شب قدر

بوی میهمانی می آید...بوی عید...بوی بهار دل ها...بوی رمضان.

کفش و لباس نو می پوشیم در این میهمانی، و راه می افتیم برای رفتن به محله خدا، تا در رقص و شرابخواری فرشتگان، مست شویم و مباحی، و فراموش کنیم غم های عالم را به واسطه این غم، که جداییم از دوست.

به قول "دوست شاعر" "استادم":

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخواست

                                    می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبه زهدفروشان گرانجان بگذشت

                                   وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

 

تا چند روز دیگر، روزهی نخوردن -و حتی نچشیدن- شراب الهی را می شکنیم، با روزه جسمانیمان، و از شراب تازه کهنه شده از دست ساقیانش می نوشیم و با خود می خوانیم که: می خور که هرکه آخر کار جهان بدید/ از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت.

 

 

+خدا کند شامل حال این بیت نشویم در آخر مهمانی: حافظا در دل تنگت چو فرود‌ آمد یار/ خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه...

 

++التماس دعا... 

مجله