شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠

نان، نام، خدا...

کلمات کلیدی :

داستایفسکی، در کتاب برادران کارامازوف، جایی از قول ایوان فیودورویچ کارامازوف می گوید: "اگر خدا را از معادلات انسان ها حذف کنیم، همه کار جایز است."

به نظر من، یکی از مهمترین های این "همه کار"، این است که اگر خدار ا حذف کردی، آن وقت هیچ ابایی نداری از این که در جایی که به سود و منفعتت است دم از خدا بزنی. به واقع همیشه به یادآوردن این جمله معروف داستایفسکی، این غزل حافظ را در ذهنم تداعی می کند، که می فرماید:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوییا باور نمی دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند...

و همچنین این آیه از قرآن که می فرماید: "و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا" یعنی چه کسی ظالم تر از کسی‌ست که به خدا نسبت دروغ می بندد.

و مسلما همه مصداق های دروغ بستن به خدا را می توان در این بحث مشاهده کرد؛ کسانی که برای دستیابی به اهداف و اغراض شخصی و دنیوی خود از همه چیز مایه می گذارند، به خصوص خدا، و کارهایی که هوی و هوس و خواست خودشان به انجام یا عدم انجامش هست به قول خدا -آن هم به دروغ- نسبت می دهند، ظالم ترین افرادند. و شاید حتی بتوان کسی که به کارهایی که خدا امر و نهی کرده، امر و نهی می کند ولی هدف دنیوی و شخصی از این امر و نهی دارد را هم در این دسته ظالم ترین ها قرار داد.

 

خداما را از شر این گروه نجات دهد و کمک کند که با اینان مبارزه کنیم...به قول استاد شهید، دکتر علی شریعتی:

 

خدایا !

رحمتی کن تا ایمان ، نان و نام برایم نیاورد ،

قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم

تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند ،

نه از آنان که پول دین را میگیرند

و برای دنیا کار می کنند. 

مجله