شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

همچو گربه

کلمات کلیدی :

هم کنون هم چو گربه حیرانم

                                       مست در جا فتاده ویرانم

نه بمیرم نه خوب می گردم

                                       عینهو اقتصاد ایرانم 

مجله