شارژ ایرانسل

فال حافظ


ما تکرار می کنیم :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٦
Quête - 1-5 :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥
گل، ساعت شنی و جمجمه‌ی خندان :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥
الکترومغناطیس حرف‌زدن :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
The Black T-shirt :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
دری بودم :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
ایام را از شما مبارک :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
دنیای عجیب مارسل امه :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤
انتها نزدیک است :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
یک روز ساده‌ی ساده :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤
سخنی در مورد حج 94 :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
پاییز :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
گفتگوی جهانی شماره 5.3 :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
خرابه‌های اجداد :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
دیو جایی نرفته است :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
ما همه پراید هستیم! :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
داماد مرگ :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
واژه‌های سربی :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
زباله‌دانی حرکت‌های جمعی :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
هیچ چیز :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تأملی در خصوص مسأله نژاد :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
دیدگاهی درست در خصوص عربستان :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
گونتر گراس درگذشت :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
تبریک روز زن :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
عشرت زندگی :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
قوی ترین فیل*تر :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
شیعه، مکتب مبارزه :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
برای شش سال تنهاماندگی :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
کاشی‌ها :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤
بی مهتاب موها :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
تصمیمی برای ترجمه :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
درونی‌ترین حرفه‌ی من :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳
زیبایی‌ آبله‌ها بر صورت ماه :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳
دانستن های بدلی :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳
سینماتک کوچک من :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
قصه بگو :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۳
برادر بزرگ تر رویا :: دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳
زمان آب است :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
شهروند-خبرنگاران در رقه، پایتخت داعش :: چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳
آنگاه که دیگر «بیمار» نیستی :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳
عینک گوگل، جهان خصوصی هر فرد :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
روزتان مبارک یاران مهربان :: شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
درس زندگی :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
حسینی یا حسینیه ای؟ :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳
یک درد فرو مانده در گلو :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
تابستانی به یادماندنی :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
رهایم مکن :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
Live YOUR LIFE :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
Je t'aime - Lara Fabian :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
من، مشکلی ندارم! :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
Bitterness of Experince :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
Where is Guilt coming from? :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
زنهار از پیروی سران و بزرگان :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
شیئ ارزشی :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳
گردونه عمر، باز از سر گرفت چرخیدنش را :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
پاییز :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
شهر من :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
همچون نصیحت :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
نزول نبأ در دود :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
دعای این روزها :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
نباید سخن گفت نینداخته! :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
چترها را باید بست... :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
INTJ Personality Behaviour :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
شب راهی است که باید پیمود :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
اسلام و احکام ده روز آش نذری وقفی :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
ستاره ای جدا شد :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
حاکمان مملکت ما :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
سکوت هم مسئولیت دارد :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
رفتار نیک :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
صحبت های سیدمحمد خاتمی در خصوص استیضاح وزیر علوم :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
نقل قولی از کلیم سامگین :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
از دیو و دد ملولم و... :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
اخم کسی کند که او... :: یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
یاران مهربان خرداد و تیر ١٣٩٣ :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
در قلب سرزمین های وحشی :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
میوه آموزش :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
قایم شدن بامزه بچه ها :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
بودن در دنیای فانتزی :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
سنگی بر گوری :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
قاصدکی آمده بود، رفت! :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
جادو زنده است :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
لپ تاپ و کتاب و یک دنیای کوچک آرام :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
مردی از تبار پیامبر درگذشت :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
آزادی از خویش :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
استسقای بی خبری :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
بزرگی، از آن خداست :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
تنها مانده ایم؟ :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
افتخارات ملی میهنی :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
کم...کم... :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳
ننگ بی شعور بودن :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
طلاق در ایران :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
آرام... آرام تر :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
قول :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
این قسمت، رادیو چهرازی‌وار می شود! :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
یاران مهربان فرور- و اردی- ١٣٩٣ :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
یاران مهربان بهمن و اسفند 1392 :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
آوار قلب من :: سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
16 نشانه عشق کتاب بودن! :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
تبی بی دلیل :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
خون خواهی! :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
از یاد بردن پرواز :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
داستان کوتاه تابوت چهارم :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
کتابفروشی ها، مهمتر از نمایشگاه :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
عرض زیاد! :: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
سنگینی هر لحظه کوتاه :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
آمده نوروز... :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
در سردابه های سکوت و سیاهی :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
نگهبان سکوت :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
به سمت نبراسکا، یا مقصد: پدر :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
یادش بخیر عاشق را :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
پیچیده در انزوا :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
چای سرد و قهوه تلخ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
ماجرای ساده‌ی جالب ارنست و سلستین :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
مدارا با جنون خود :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
سنگینی تحمل ناپذیر :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
علی شریعتی معلم انقلاب است؟ :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
آنچه نزد اوست! :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
بهترین روش :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
سانسور، نیست یا قانون است؟ :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
سه آرزو برای سال 2014 :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
سایه مرگ بر سر جنگلبان :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
نزدیک شدن به گردباد تکراری تاریخ: این بار اصلاحات یا دوباره انقلاب؟ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
دیداری باورنکردنی :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
وقتی تنهایی دلگیر می شود :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
معلممان، هشتاد ساله می شد، اگر بود :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
آنکه دشمن ماست! :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
تو به من نیاز داری... :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
نیم کردار... :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
ما لشگر شامیم :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
آغاز کن حسینی :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
بازیچه شورشی است که در خلق عالم است :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
مکاشفه ای دیر، عظیم، غیرقابل تحمل :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
راز خوشبختی :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
کلاغی سفید :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
دایره :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
در ستایش آزادی! :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
همه، اوست! :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
یک تحقیق ادبی! :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
لقای «او» :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
ماجرای یک عشق :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
گذشتنی غم انگیز :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
همچون کلاغ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
تنها امید :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
دیوانه و زنجیر :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
آسمان عشق :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
سلطه جوی شما کیست؟ :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
لبخند یک پیرمرد :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
قدری از دغدغه های مذهبی :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
داستانک ه تانیث :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
آخرین قطره :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
روزهای روشن :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
همین قدر که یادش باشیم... :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
لذت خواندن :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
هیچ چیز قابل قبول نیست! :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
بهشت؛ از نظر ما! :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
سید خندان ما: از هیچ کس سهم خواهی نداریم :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
میزان رای مردم شد :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
ایده ای جالب :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
زخمه مرگ بر شهنواز تار ایران :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
هرچه می بینم دیوار است :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
ریشه در خاک :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
عبرت از گذشته ها :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
عمر کوتاه است... :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
اندکی شرر! :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
از جرقه های امید، روشنا بیاوریم :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
اندر حکایت رای و آرا :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
انتخاب ناگزیر :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
نوای هو، هو! :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
هشدار: خطر سقوط از فراز برج بابل! :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
افسوس که آن دولت بیدار بخفت :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
عروسان کلمه! :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
-بدون اسم- :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
ارغوان، شعری خونبار :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
کبوترهایی با "سربی سرد سپیده دم" در بالها :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
صبحانه بارانی :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
زندگی‌نامه انسان :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
یک بار در هفته هم خوب است... اگر! :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
شوق رهایی :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
غربت کویر :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
پرنده ای که باید کشیده شود... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
یادی از شریعتی ها: پدر و پسر :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
رسم روزگار :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
قیره دود :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
سوار عنان گسسته :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
دو سرزمین با فاصله ای عمیق! :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
پسر خوب کیه؟ :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
فرو می رود... :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
حالا نه... :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
چه دنیای تلخی است! :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
دنیای بزرگ کودکی :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
شبی با سایه در دانشگاه یو سی ال ای :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
از تن زنده روان است روان تو :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
سنگ گور تازه :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
هیچ کس تنها نیست؟ :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
پیمودن پیمانه :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
مارجوری لمک :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
از رنجی که می بریم :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
خرده ای از احوالات شخصی در سالی که گذشت... :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
غشصب :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
التجا به دشمن :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
ابرهایی که همه می گریند :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
آن نگار، رام نشد... نشد که نشد. :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
ما نیز مردمی هستیم! :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
ای شادی یاران بیا :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
دعوتی از خاتمی... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
با عزای دل ما :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
اساس عرفان اهل بیت، اساس سنت آنان :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
مستان سلامت می کنند :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
خلاصه هایی از شریعتی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
مرغ خوشخوان این سرزمین :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
دیده های سفید :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
تحمل شب حیات :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
روز غم‌انگیز آزادی! :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
ائتلاف برای صلح! :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
او، که اوست! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
همسران همراه! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
مشکلات خانم ها! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
تکه های اضطراب :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
۱۹۸۴؛ راه جورج اورول به سوی پادآرمانشهر :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
فرشته هایی بدون بال :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
پیمانه اش با من :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
خیلی دور، خیلی خیلی دور... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
انیمیشن شغل :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
آن یکی شیر است... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
بیسوادی در ایران :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
کاوه یا اسکندر؟ :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
مردمانِ در سایه، بی سایه! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
درد پنهان :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
خرمن پروانه :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
بعد از آزمون :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
یک بهشت کاغذی! :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
آفتاب عمر :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
مُقبل هر دو عالم :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
کار صواب... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
ارمغانی به جز تعصب :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
امید به قلم و آنچه می نویسد... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
فردایی که نمی آید... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
مذهب یعنی راه :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
چرخش 180 درجه ای :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
شانه بر زلف سخن :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
بحر در کوزه! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
می میریم یا مرده ایم؟ :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
این همه، از برای پاکت است :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
...بنشینم و صبر پیش گیرم :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
...راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم؟ :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
بغض کال :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
سر کند ناگاه روزی از پس این پرده ها... :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
از نوشتن و خواندن :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
یک مشت بادام :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
رویاهای دنباله دار :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
فاتحان شهرهای رفته از یاد :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
چرا حسین حجش را ناتمام گذاشت؟ :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
بی نام و نشان می رو... :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
اگر امید وصالش نبود...؟! :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
داستان "تنها مانده ایم؟" :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
جان را چو خوشی نَبوَد... :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
صدای "قافـ"ـی که از تهران می آید! :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
اندوه انبوه :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
آسمانی از جنس دود! :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
از نبودن ها، نبودن ها! :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
تقدیم به یار...ش//ب :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
روزهای فرار از اندوه! :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
دور باطل کلید و قفل :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
هرچیز که خوشحالتان می کند :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
یک مستعد خجول، یا یک ساده جسور؟ :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
اگر مرورگرها زن بودند :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
زوجی که خوشبخت نمی شوند... :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
در جهانی که شاعران را مرده می خواهند... :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
طغیان و آرامش یک کودک دوچرخه سوار :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
آینده ای با لهجه پاریسی؟ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
جنبنده ای تکون نمی خورد :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
تنها کار غیرمَجازی!!! :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
گفتگوی جالب سه نفره :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
در کارِ شدن :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
چهار قل حافظانه :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تو تَرَک داده ای آخر شیشه جان مرا :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
ماییم و کهنه دلقی، که آتش درآن می زنیم :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
روزگاران بدی که تکرار می شوند... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
خرقه هایم...خرقه هایم همه سوخت :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
مجال عشق :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
برای نسلی که -کم- عاشق می شود! :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
دین به اجبار نمی شود... یا، آدم بی دین هنوز هم آدم است :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
آیا محدودیت سنی در مطالعه لازم است؟ :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
شراب تنهامانده‌گی :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
معذرت خواهی سیاستمداران :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
پیامک هایی با مضمون شریعتی :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
دعوت دوست :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
قصه اولی، دومی، سومی :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
موسی و خدا :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
"دهانت را می بویند، مبادا" حرف زده باشی :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
سیاست ایران از نگاه خبرنگار نیویورکر، Laura Secor :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
تخیلات ساده شیرین کودکی :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
هیچ کس اشکی برای ما نریخت :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
سوال شرعی :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
This loop repeat and repeat and repeat :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
پستی و بلندی های عشق در شب کریسمس :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
دن کیشوت پهلوان مانش، و مهتر وفادارش سانکو پانزا :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
28 امرداد، سالروز یک روز تلخ :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
چهار جوابی ادبی! :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
مرگ مرگ می آورد :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
وقتی توهم آوردوز می شود :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
چو ایران نباشد تن من مباد :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
یک زندگی شاد، به سبک فرانسوی :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
آذربایجان لرزید، دل های ما نیز! :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
شیعه، چشم پاک دارد... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
باطل شد :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
چیزهایی که تنها خبرشان می آید... :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
پیراهن عمر ما چو پیراهن گل :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
ماه رمضان آمد، دل گشت غزلخوان... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
چگونه در دام اعتیاد افتادم؟ یا نوشته ای در باب دوستی های کاغذی! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
روزگار سخت: جدال "تنها چیز مورد نیاز" و "چیز مورد نیاز دیگر" :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
گفتم...گفت... :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
مرگی که قسطی است :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست سوی خیال خطا بهر غزا می رود :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
دیر نباشد آتش گرفتن‌تان... :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
در خدمت ارسطو :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
آنچنانکه باید... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
شعر مردمان :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
چشاندن لذت متن :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
To the other-side of mine :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
در کارِ شدن :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
سعادت، شعر زنانست... :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
درست است که بازی نود دقیقه است اما... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
هوا تا قسمتی ابری است... :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید/ ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
عاشق عشقم، و حافظ نیز هم :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
For My Love :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
تن ا قض :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
غصه دیر آمدن ها... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
سالروز :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
یک چیز سیاه :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
"عید" است ساقیا، قدحی پرشراب کن! :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
همیشه کارگر! :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
دیدن یا ندیدن، این هم مساله ایست! :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
بدون شرح :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
این روزها که می گذرد... :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
یک شباهت دوست داشتنی عجیب :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
دخترکانی ز صدا :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
انتخاب :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
چهار تیر و یک نشان :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
یک معجزه است، باور کنید :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
چه خوشبختیم ما، که محمد، متولد شده است :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
به پایان می رسیم آخر :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
مختصری در باب یک مساله :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
وقت آن نیست که پند بگیرم؟ :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
شما کدام یکی هستین؟ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
واقعا کجاست بامی بلند؟ :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
تنها مانده ایم؟ :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
ده عمر :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
پس چرا نمی آید؟ :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
دلم می خواهد :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
MR DRIVER :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
سر سبزی که بر باد رفت: یک نمایشنامه :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
به جز مرگ دیگر، کسی کنار نگشاید :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
آزادی درخت مقدسی است که با خون آبیاری می شود :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
یزیدیان سالهاست که صف‌آرایی کرده اند :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
یک روز خوب خوب پاییزی :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
سوال قلاب :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
فضای سینه حافظ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
کسی را می خواهم، که از او، اسب‌شناسی را بیاموزم... :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
روزگار غریبی‌ست نازنین :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
زبان کودکی :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
م من که ر نامم گ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
بانوی دلپذیر :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
مولای راستین، خداست؛ آنکه علی، ولی اوست :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
پیر عشق :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
آنچه نداریم :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
قصه اولی، دومی، سومی :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
بیا بریم یه جای خوب :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
روان‌شناسی دیکتاتورها :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
آقا پلیسه، دیگه بیدار نیست :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
بوی میهمانی :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
پیغمبر خنده آور :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
نان، نام، خدا... :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
ای دریغا همدمی :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
همشهری داستان-شماره خردادماه :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
شایسته سیمرغ بلورین، مادر :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
یک ظهر نسبتا غیرمعمولی :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
تحویل امبار!!! :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
اللهم صل علی محمد و آل محمد :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
دوری و دوستی؛ و دوری و دوستی. :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
یک کتابخورِ خوشِ سربازِ غمگین :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
صدتایی ها :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
دیدید "دعای نمستجاب" را؟ :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
در گوهر حوا :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
روز مرگم نفسی وعده دیدار بده :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
فرود بر سیاره کتاب :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
فخر بود داغ خداوندگار :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
چون الف قامت دوست... :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
تا اطلاع ثانوی، تحمل می کنیم :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
خیمه شب بازی در سطح کلان :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
دوباره بچه می شوم... :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
کبریت قهوه تلخ :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
HAFEZ, You make me wanna die :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
...یارانه به یاری ضعیفان آمد :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
ولی اگر بشود، چه می شود؟ :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
من، ضعیفان را دوست ندارم، مانند آن حنیف :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
"بنشینم و صبر پیش گیرم/دنباله کار خویش گیرم" با "؟" و "!" و "." :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
رستگاری با نان و شراب* :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
مهرم به جان رسید....ولی این همه نیست :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
برِ شاه چو مُردید، همه شاه و شهیرید :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
خلق را تقلیدشان بر باد داد... :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
آمدی کآتش در این عالم زنی :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
آخر کتابخور با من... :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
"خدا مواظب سیب هاست" در دنیای شیرین کودکی... :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
یک شنبه، دوشنبه ای بیا تا باشیم :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
نمایشگاه مطبوعات-قبل از رفتن :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
از دل درد تا نمایشگاه مطبوعات :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
بازی با برزیل، پیش به سوی حرفه ای شدن؟ :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
اتاق هایی جدید برای خانه قدیمی :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
به خانه باز می گردیم :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
سوتی های فیلم قهوه تلخ و مختصری راجع به مدیری :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
مرغ خوش نغمه گلزار دگر باشم به... :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
خداحافظی با خیلی چیزها :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
حوالی خانه خدا :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
زیرا خودمان زیادی آقا داریم... :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
فریاد ز دست نقش فریاد--------------------وان دست که نقش می نگارد :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
عنوان اصلی: از عشق سخن باید گفت، بسیار سخن از عشق باید گفت-بخش دوم :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
عنوان اصلی: از عشق سخن باید گفت، بسیار سخن از عشق باید گفت-بخش اول :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
آب زنید راه را :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
ساراماگو هم درگذشت... :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
من کی هستم؟ :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
با بی خانمانان :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
به یاد دوست... :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
از گذشته ها هیهات... :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
شایعه :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
عنوان نداشته باشد بهتر است :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
آمد بهار ولی... :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
مداد :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
وعده دیدار :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
"درسته." :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
در آرزوی... :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
عجم زنده گردد بدین پارسی :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
آشفته نویسی این روزها :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
من و همشهری جوان :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
اس ام اس، خیلی کوتاه بود اما بزرگ: سلینجر، خالق کتاب ناتور دشت، درگذشت :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
سفری در پیش است... :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
مختصری در باب محرم :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
دلار آمریکایی و ریال ایرانی یا ریال آمریکایی و دلار ایرانی؟ (قسمت اول) :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
در آغوش مرگ...و انتظار :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
همه جان و تنم فدای کتاب :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
زندگی و پیوندهای شیمیایی :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
هشت هشت هشت اد و هشت :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
در نمایشگاه مطبوعات چه گذشت؟ :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
از خوبان خدا، هشتمین هم رفت... :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
بر شما باد به کشف جهان + مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
یک سال دیگر هم گذشت!!! :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
روزهای صنعتی :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
و تو چه دانی قدر چیست؟ :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
بسم الله الجبار :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
اقبال نامه شریعتی :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
تقدیم به آنان که بی گناه رفتند :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
عزیز خاطر شب های مهتابی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
و شهاب ثاقب... :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
یه شعر نو و یه شعر کهنه + کلی بعد از نوشت :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
سب زمینی و آدم ها، آدم ها و سیب زمینی :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
پیرمرد، بابابزرگم بود... :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
همه خوبیم!!! :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
یک روز معمولی در صنعتی اصفهان، بعد از تمام شدن امتحانات و کلی پانوشت :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا... :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
نامه یک بسیجی به احمدی نژاد :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
تقابل انسان و طبیعت :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
بهجت هم رفت... :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
همچو گربه :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
بیکار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
خوش به حال بچه مار :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
تیک تاک :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
حکایت :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
هفت شین :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
اتو بیوگرافی یا نقدی بر خود :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
ب بسم الله :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
به پرشین بلاگ خوش آمدید :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
 

مجله