شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
ن : م.رجبی

قصه اولی، دومی، سومی

کلمات کلیدی :

دود

برمی‌خیزد

                 -به سان روح از بدنم-

                                                    از تنم

غصه این تلخ‌جامه‌گان

که نمی‌خواهند از زنده‌گی

جز آهی و نانی و شعری

به کدامین گور باید سپرد؟

 

قصه این مردمان را

دیگر گلویی

                  -با فریاد-

                                  نمی خواند

 

من از دست تو مجنونم ای پیر خردمند

خردمندیت ما را کشت

اما

    نه با شمع و شراب و مجلس و ساقی

                                                           -چون حافظ-

بل

      با زور سر سرنیزه های جهل و فریب و مکر

     با سرکرده‌گی حبس اندیشه

                                                                         -چون صابر-

و باید دید و دید و دید؟

و باید دید و دید و مرد؟

و باید دید خون نوباوه‌گان دهر، ریختن

بر روی خیابان "شرف"

                              اِسفالت گشته با نفت اسارت؟

 

و باید دید و دید و دید خون سبز یاران را

که جبران می کند انبوهیش

کمبود مرگ‌آمیز نوع درخت را

                                                نوع گیاه را

                                                                 نوع زندگی را؟

و باید دید؟

یا آیا نباید؟

شاید باید،

              چشم ها را گرداند

                         چشم ها را بست

خسته، غمگین، با لبی شاد

                                       آب در هم پاشید

و یا حتی،

              بیدار خوابید

اما نه

        چون اولی جرم است

                                       دومی هم

                                                      سومی نیز

یا حتی شاید مرد باید

اما نه

        آنجا هم جا نیست

 

بی گمان باید

درس خواند و کار کرد و ازدواج

غصه ای هم خورد

یارانه ای دریافت کرد –عندالمطالبه-

              از دولت مهر و عدل و سایر چیزهای خوب

و به فکر خود بود

و پا را سفت محکم کرد

در آب دورویی

اگر در زیر پا حتی

نعشِ هزاران سر به زیرِ آب گردیده، باشد

 

و صورت را

سرخ گرداند اما نه با سیلی

که با خون هزاران مرده راه رهایی

                                                    -خونی سبز-

                                                                        چونان رهایی

چه باید کرد؟

                    چه باید کرد؟

عذر داریم و اقتضای مصلحت این است

و ماها

         پیروان سرسپرده

                                       در راه تقیه

پیروان راهی اسبش دروغ

                                       نژادش مصلحت

                                                               رنگش عموم

افسارش؟

               سکوت

و تا جان در بدن داریم

                                  همچنان خواهیم ماند

همچنان خواهیم راند

 

همچنان

           خواهیم ماند

                              آیا؟یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
ن : م.رجبی

بیا بریم یه جای خوب

کلمات کلیدی :

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب

یه جای خوب و سوت و کور

                   می برمت یه جای خوب

 

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب

یه جای خوب که می دونی

با هم دیگه صفا کنیم

یه جای خوب که می دونی

زندگی عاشقش می شه

مرگم اگه حتی بیاد

می شینه همراهش می شه

 

یه جای خوب خوب خوب

یه جای خوب و نازنین

شمع و گل و پروانه و

شمع و شراب و نازنین

 

یه جای خوب و دنج و "خَش"

یه جای خشک و نم و گس

 

یه جای خوب که آدماش

آدم نگو فرشته هاش

با هم دیگه حال می کنن

با حرفاشون می دن "شاباش"

 

یه جای خوب و امن و دنج:

سیاست و رنج و عذاب

شکنجه، زندون، آدما

اونجا دیگه جا نداره

لغو و شراب آبکی

شاهد و شعر، دروغکی

آخوندای ماستِ مالی

استادای دوپولکی

مردمای یواشکی

جایی تو اونجا ندارن

نمی تونن پا بذارن

جز بچه دل ها، آدما

 

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب...

اما چه حیف که آدما

نمی ذارن، نمی ذارن

همیشه چندتایی می شن

"پا رو دم ما" می ذارن

 

شاید خدا کمک کنه...

اما خدا خوب می دونه

با این چیزا کار نداره...

پس فراموشش کن عزیزم.

 

بزارن، هرچند خلاصه شده بگذراند هست، و طبیعتا باید با "ذ" باشد، اما به دلایلی با "ز" نوشته شد. 

مجله