شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
ن : م.رجبی

بهجت هم رفت...

کلمات کلیدی :

حی بودنشان برای ما فرجت بود

                                           گفتار متینشان چو دل حجت بود

از فاضل دین، محروم شدیم و نشدیم

                                           آدم، که برفت آنکه مان بهجت بودیکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
ن : م.رجبی

همچو گربه

کلمات کلیدی :

هم کنون هم چو گربه حیرانم

                                       مست در جا فتاده ویرانم

نه بمیرم نه خوب می گردم

                                       عینهو اقتصاد ایرانمسه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
ن : م.رجبی

بیکار

کلمات کلیدی :

دلم آرام شد تا بار دادی

                               که بعد از هرگزش تو کار دادی

کچا می ماند بیکاری در ایران

                                     اگر دولت تو را دادار دادی

  

مجله